4: Tillbaka till arbetet

4
Tillbaka till arbetet

Vilken är min roll när jag återgår till arbetet?

Lär dig dina rättigheter

Din arbetsgivare är skyldig att behandla alla arbetstagare likvärdigt och att  se till att arbetsplatsen är anpassad för personal med funktionshinder. Det innebär att arbetsgivaren måste vidta nödvändiga åtgärder för att möjliggöra att en person med funktionshinder får tillträde till och kan delta i arbetet.

Det är viktigt att du är medveten om dina rättigheter och att du är informerad om företagets policy för återgång till arbetet i den händelse du skulle bli sjuk eller skadad.

Vikten av att samarbeta

En lyckad återgång till arbetet förutsätter ett samarbete mellan dig, din arbetsgivare, ditt vårdteam och arbetsmiljöombud. Din arbetsgivare ska tillsammans med dig och din läkare eller någon annan vårdrepresentant upprätta en plan för återgången till arbetet med hänsyn till de arbetsuppgifter som du kan utföra.

Om du är långtidssjukskriven, försök att hålla kontakten med din arbetsgivare redan från början. Till exempel genom att:

  • Ringa och mejla regelbundet; 
  • Be om att du hålls uppdaterad om vad som händer på arbetet; samt
  • Komma överens om vilka detaljer om din sjukdom eller ditt funktionshinder som kan förmedlas till dina kollegor och vad som ska vara konfidentiellt. 

På det hela taget spelar ditt aktiva deltagande i planen för återgång till arbetet och din motivation att börja arbeta igen så snart som möjligt en stor roll för en lyckad återkomst. 

Exempel på god praxis