1: Åldrande och arbete

1
Åldrande och arbete
 

Varför spelar åldrandet en viktig roll i arbetet?

Människor i Europa blir äldre

Befolkningen i Europa blir äldre: andelen äldre människor växer fortare än de yngre åldersgrupperna. Vid 2080 kommer det att finnas dubbelt så många människor över 65 års ålder som idag och de kommer att utgöra en tredjedel av den europeiska befolkningen.

Följande diagram visar hur medianåldern har ökat de senaste årtiondena.

Medianålder: Genomsnitt i EU mellan 1960 till 2060

En åldrande befolkning innebär att även arbetskraften åldras. Färre unga personer kommer ut på arbetsmarknaden samtidigt som andelen äldre personer (i åldern 55-64 år) i arbetskraften växer.

Ålderssammansättning av arbetskraften (1990-2060)

Eftersom andelen "äldre arbetstagare" växer sig allt större blir det alltmer viktigt att fokusera på åldrande på arbetsplatsen samt att framför allt förstå förhållandet mellan arbete och ålder. Under de senaste åren har många länder höjt pensionsåldern och söker nu lösningar för att hjälpa människor att arbeta längre. Ett ständigt ökande antal människor kommer att behöva arbeta till högre ålder, vilket innebär att vikten av en hälsosam arbetsplats är större än någonsin.

Läs mer om åldrande (Nästa avsnitt)