3: Hälsofrämjande arbetsplatser

3
Hälsofrämjande arbetsplatser

Vad kan jag göra för att åldras hälsosamt?

Vikten av en hälsosam livsstil

Vissa faktorer, som t.ex. ditt genetiska arv, påverkar din hälsa på ett sätt som du inte kan rå över. Andra faktorer däremot, som matvanor och fysisk aktivitet är något du kan påverka varje dag.

Här följer några exempel på livsstilar som påverkar hälsan: 

 • Motion bidrar till att kontrollera kroppsvikten, sänka blodtrycket och stärka musklerna, vilket också bidrar till att undvika skador;
 • Fysisk aktivitet har också visat sig sänka risken för demens; samt
 • Människor som sover de rekommenderade sju till nio timmarna varje dag har bättre hälsa, bättre kondition och löper mindre risk för fetma eller andra hälsorisker än de som har sömnproblem.

I Harvard Universitys berömda studie om den vuxna människans utveckling, den längsta och mest pedagogiskt framställda undersökningen av åldrande som någonsin gjorts, drogs slutsatsen att följande faktorer är de mest förutsägbara för ett hälsosamt åldrande:

 • Att undvika cigarretter;
 • Bra anpassnings-och kopieringsförmåga;
 • Behålla en hälsosam vikt;
 • Regelbunden motion;
 • Upprätthålla stabila sociala relationer; samt
 • Fortbildning. 

Tips för hälsosamt åldrande

Hälsosam och balanserad kost, regelbunden fysisk aktivitet och fasta sömntider är alla faktorer som inte bara gynnar hälsan, men också får positiva konsekvenser på arbetslivet. 

Här följer ytterligare några tips för en hälsosam livsstil: 

 • Även om du har ett fysiskt krävande arbete och regelbundet måste utföra tunga lyft, puttande eller bärande, gynnas du ändå lika mycket av fysisk aktivitet på fritiden som människor med skrivbordsarbete.
 • Om du måste sitta vid ett skrivbord flera timmar om dagen, försök att ställa dig upp varje 20:e minut och gå omkring. Detta kommer att förbättra ditt immunsystem, sänka risken för att bli överviktig och medföra att du bättre hanterar stress.
 • Ta en riktig lunchrast: lämna arbetet, stimulera dina sinnen och ät ett hälsosamt mål. Att lämna sitt skrivbord/sin arbetsstation och röra på sig bidrar också till att motverka muskel- och skelettbesvär (som uppstår vid längre perioder av sittande eller dåliga ställningar) 

In Finland har National Policy Programme for Older People’s Physical Activity (Undervisnings- och kulturministeriet) målsättningen att förbättra möjligheten för äldre människor att motionera.