1: Åldrande och arbete

1
Åldrande och arbete

Vad behöver jag veta om åldrande?

Olika aspekter av åldrandet

Åldrandet är en komplicerad och fortlöpande process som börjar vid födseln och upphör med döden. Denna process har flera dimensioner med biologiska, psykologiska och sociala förändringar. En persons ålder brukar anges i år och månader ( kronologisk ålder) men det finns även andra sätt att se på ålder:

En person som är 57 år enligt hans eller hennes kronologiska ålder kan känna sig som 50 år (psykoligisk ålder), ha en kondition som en 45-åring  ( funktionell ålder) och uppföra sig som en 40-åring ( social ålder).

Förändringar i samband med åldrande

Människor förändras när de blir äldre. Egenskaper som klokhet, strategiskt tänkande och förmåga att fatta välgrundade beslut ökar eller framträder först när vi blir äldre. Arbetslivserfarenhet och sakkunskap ökar också med åren. Men viss funktionell prestationsförmåga (främst fysisk och sensorisk) minskar till följd av det naturliga åldrandet.

De åldersrelaterade förändringarna av den funktionella prestationsförmågan är inte lika för alla då de påverkas av flera faktorer såsom:

  • Miljöpåverkan, i arbetsmiljö och andra miljöer;
  • Genetiska sjukdomsfaktorer;
  • Livsstil (kost, fysisk aktivitet, tobak och alkohol);
  • Utbildningsnivå och socioekonomisk status; och 
  • Kön.Därför kan det finnas betydande skillnader i funktionell prestationsförmåga mellan olika personer i samma kronologiska ålder.

Åldersrelaterade förändringar och deras betydelse för arbetet

Som en del av åldrandet sker förändringar av funktionell prestationsförmåga (som minskad muskelstyrka, synförändringar eller förtunning av huden) som kan inverka på arbetet.

Nästa tema ger ytterligare information om åldersrelaterade förändringar och deras konsekvenser för arbetet. Här finns även en översikt över kontrollåtgärder som kan genomföras för att eliminera eller minimera risker för äldre arbetstagare, liksom exempel på metoder som kan hjälpa organisationer att hantera åldersrelaterade förändringar på arbetsplasen.