Utveckling av skräddarsydda, individuella program

Tillbaka
Utveckling av skräddarsydda, individuella program
Utveckling av skräddarsydda, individuella program

Programmet inriktades huvudsakligen på arbetstagare över 50 år som ofta vara frånvarande eller som hade varit frånvarande under en lång tid.  De anställda som frivilligt valt att delta hade en detaljerad, ingående diskussion med sina arbetsledare (via speciellt utformade mallar) för att fokusera på goda och dåliga aspekter i arbetsrollen. I samarbete med personalansvarige utvecklade de nya arbetsrollsbeskrivningar som bättre motsvarade deras kapacitet och de fick också fortbildning på plats. Anställda som gillade den sociala delen av sina roller, fick till exempel arbeta med kundrelationer medan andra kunde fokusera mer på planering eller säkerhet.

Av de sex anställda som deltog i programmet återgick fem till arbetet med en ny roll de skräddarsytt tillsammans med personaladministratören. För övrigt sjönk frånvarosiffrorna bland de anställda med 48%.  I och med att de anställda fick fokusera på de sidor av arbetet som de gillade ökade deras arbetsmotivation väsentligt och det gjorde även kundernas uppskattning av servicen.

Läs mer