3: Hälsofrämjande arbetsplatser

3
Hälsofrämjande arbetsplatser
 

På vilket sätt kan arbetsplatsen vara hälsofrämjande?

Som vi förklarade i föregående tema är din arbetsgivare skyldig att erbjuda dig en säker och hälsosam arbetsmiljö. Men arbetsgivaren kan också gå ett steg längre och främja hälsa i ett bredare perspektiv genom att skapa en hälsofrämjande arbetsplats.  Det innebär att man främjar en hälsosam livsstil genom att erbjuda en hälsofrämjande arbetsmiljö vars arbetsförhållanden  bidrar till bättre hälsa.

Här följer några exempel på hur arbetsgivaren kan främja hälsa: 

  • Erbjuda hälsoinformation med övningar inom hälsorelaterade områden;
  • Erbjuda hälsokontroller;
  • Säkerställa en bra balans mellan arbete och privatliv, t.ex. genom att tillåta flexibla arbetsförhållanden som att jobba hemifrån (distansarbete);
  • Främja hälsosamma matvanor, t.ex. genom att servera hälsosamma matalternativ i personalmatsalen;
  • Främja fysisk aktivitet, t.ex genom att installera duschar så att man kan ta en springtur under lunchrasten eller erbjuda ekonomiskt stöd för avkopplande akriviteter;
  • Främja fortbildning; samt
  • Organisera schemalagd träning 

Har du några idéer om hur din arbetsgivare kan hjälpa dig att bevara hälsan? Varför inte dela med dig av dem och uppmuntra din arbetsgivare att inrätta ett hälsofrämjande arbetsmiljöprogram?

Vad kan jag göra för att åldras hälsosamt ? (Nästa avsnitt)

Exempel på hälsofrämjande program på arbetsplatsen