Nya färdigheter och roller

Tillbaka
Nya färdigheter och roller
Nya färdigheter och roller

Att hjälpa familjer i svåra situationer kräver balans mellan tekniska och sociala färdigheter. Arbetet kan vara isolerat och sätta medarbetaren under stor emotionell press, plus att man kan få uppfattningen att sakna karriärmöjligheter i den här typen av vårdyrke. Företaget införde ett fortbildningsprogram för sina medarbetare för att utveckla nya komptetenser med målsättningen att bli “livscoacher”. 

Livscoachprojektet hade två syften. Det ena var att ge familjeassistenterna de kommunikationskomptetenser de behövde för att effektivt hantera kraven på deras nya roll. Det andra var att utrusta dem med formellt erkända kvalifikationer. Fortbildningen är frivillig för arbetare över 45 år så den tilltalar vårdarbetare som vill göra karriär.

Läs mer