2: Hälsosamma arbetsplatser för alla åldrar

2
Hälsosamma arbetsplatser för alla åldrar

Hur kan jag bidra till att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö?

Det är arbetsgivarens rättsliga skyldighet att  konsultera arbetstagarna eller deras representanter och låta dem delta i diskussioner om alla frågor som berör arbetsmiljö och arbetstagarna eller deras representanter har rätt att komma med förslag. Skyddsombuden har rätt att be arbetsgivaren att vidta nödvändiga åtgärder samt lämna förslag för att minska riskerna för arbetstagarna och avlägsna riskkällor.

Det bästa vore om du själv fick delta i riskbedömningsprocessen och beslut om förbättringar och nödvändiga justeringar.

Anmärka på risker på arbetet

Riskbedömningsprocessen ger dig och dina kollegor möjlighet att dela er erfarenhet på fältet angående: 

  • Din arbetsmiljö;
  • Det sätt på vilket ditt arbete är organiserat 
  • Andra faktorer som kan påverka hälsa och säkerhet; samt
  • Hur risker kan elimineras eller minimeras.

Förutom att delta i riskbedömningsprocessen är det också viktigt att regelbundet dela dina åsikter och idéer om hur arbetsplatsen kan förbättras med din verksamhetschef eller arbetstagarrepresentant.

Exempel på god praxis

För att lära dig mer om hur livsstilen påverkar hälsan, ta en titt på nästa tema.