God praxis

Läs mer
Dela
Ett stort mulitnationellt företag införde ett hälsofrämjande program för att skapa en sundare arbetsplats för anställda i alla åldrar. Man insåg att de anställda var motiverade av olika saker och utformade därför ett program med något för var och en.
Ett cementföretag hade över 200 anställda varav nästan en tredjedel var över 50 år. Då äldre arbetstagare löper större risk för arbetsolyckor, ville företaget fokusera på ett sundare och tryggare arbete för alla.
En detaljhandlare hade över 600 anställda varav 20% var över 57 år. Produktionslinjen krävde en avancerad uppgiftsspecialisering, vilket innebar att det skulle bli dyrt att rekrytera och lära upp nya anställda. För att säkerställa en kontinuerlig produktion och reducera medarbetaromsättningen samt undvika förlusten av värdefull sakkunskap och erfarenhet, införde företaget ett mentorprogram.
En syfabrik med 3 000 anställda fick klagomål från arbetstagarna om arbetet och arbetsvillkoren. Upprepade rörelser, ansträngda ögon och ständigt förekommande buller och vibrationer. På grund av detta sjönk kvaliteten på slutprodukten vilket i sin tur resulterade i klagomål från kunderna. Företaget beslöt att lösa problemen genom att förbättra arbetsmiljön.
Ett mikroföretag i takläggningsbranschen rapporterade ett stort antal fysiska hälsoproblem på grund av det tunga utomhusarbetet. Med dess åldrande arbetskraft och tre av tio anställda som regelbundet var sjukskrivna på grund av skador och långvariga muskel- och skelettbesvär, insåg företagsledningen att problemet måste lösas.
Större delen av personalen som jobbade på ett måleriföretag var över 55 år. Sjukfrånvaron var hög och personalen gick tidigt i pension vilket resulterade i personalbrist. Företagsledningen insåg att man behövde införa ett åldershanteringsprogram för att stödja de äldre arbetstagarna.
  • Inga fler resultat