God praxis

Läs mer
Dela
En liten familjesupport-och serviceorganisation bestod endast av kvinnliga medarbetare som led av stress och utbrändhet på grund av höga känslorelaterade krav i arbetet. Det krävdes en lösning för att förbättra arbetsförhållandena och minska medarbetaromsättningen.
Ett flygplatsserviceföretag hade 500 anställda varav över hälften jobbade i skift. Företaget konstaterade ett växande problem med sjukfrånvaro och arbetsrelaterade funktionshinder. Man införde därför ett program för att förbättra de anställdas allmänna hälsa och balansen mellan arbetsliv och fritid med ett livslångt perspektiv.
Ett stort mulitnationellt företag införde ett hälsofrämjande program för att skapa en sundare arbetsplats för anställda i alla åldrar. Man insåg att de anställda var motiverade av olika saker och utformade därför ett program med något för var och en.
Ett cementföretag hade över 200 anställda varav nästan en tredjedel var över 50 år. Då äldre arbetstagare löper större risk för arbetsolyckor, ville företaget fokusera på ett sundare och tryggare arbete för alla.