God praxis

Läs mer
Dela
Opteam Nestor är en tjänst som förmedlas av ett privat rekryteringsbolag. Tjänsten innebär att man hyr ut pensionerade yrkesarbetare till de företag som de förut brukade arbeta för eller till andra företag.
Finlands största pensionsförsäkringsbolag och privata investeringsbolag lanserade 2006 “A Good Age” (Hyvär Ikä), en handledning i hur man skapar och inrättar åldershanteringsprogram på arbetsplatser.
En detaljhandlare hade över 600 anställda varav 20% var över 57 år. Produktionslinjen krävde en avancerad uppgiftsspecialisering, vilket innebar att det skulle bli dyrt att rekrytera och lära upp nya anställda. För att säkerställa en kontinuerlig produktion och reducera medarbetaromsättningen samt undvika förlusten av värdefull sakkunskap och erfarenhet, införde företaget ett mentorprogram.
En syfabrik med 3 000 anställda fick klagomål från arbetstagarna om arbetet och arbetsvillkoren. Upprepade rörelser, ansträngda ögon och ständigt förekommande buller och vibrationer. På grund av detta sjönk kvaliteten på slutprodukten vilket i sin tur resulterade i klagomål från kunderna. Företaget beslöt att lösa problemen genom att förbättra arbetsmiljön.
Ett mikroföretag i takläggningsbranschen rapporterade ett stort antal fysiska hälsoproblem på grund av det tunga utomhusarbetet. Med dess åldrande arbetskraft och tre av tio anställda som regelbundet var sjukskrivna på grund av skador och långvariga muskel- och skelettbesvär, insåg företagsledningen att problemet måste lösas.
Större delen av personalen som jobbade på ett måleriföretag var över 55 år. Sjukfrånvaron var hög och personalen gick tidigt i pension vilket resulterade i personalbrist. Företagsledningen insåg att man behövde införa ett åldershanteringsprogram för att stödja de äldre arbetstagarna.