God praxis

Läs mer
Dela
En liten ungdomsstödsorganisation för utsatta ungdomar konstaterade att de anställda över 50 år ofta var borta från arbetet eller långtidssjukskrivna. I ett försök att hålla kvar dessa erfarna medarbetare på fältet, utvecklades ett pilotprojekt med målsättningen att tillsammans med de anställda utforma nya arbetsroller.
Ett stort kolgruveföretag konstaterade ökad sjukfrånvaro och muskel- och skelettbesvär hos sina anställda. Företaget införde ett program för att minska sjukfrånvaron och uppkomsten av muskel- och skelettbesvär genom förebyggande åtgärder. Man beslöt också att förbättra de anställdas hälsa genom undervisning och hälsofrämjande aktiviteter.