Främjande av fysisk hälsa

Tillbaka
Främjande av fysisk hälsa
Främjande av fysisk hälsa

Programmet omfattade samtliga anställda, i alla avdelningar, vare sig det gällde själva gruvarbetet eller administrationen. En del av programmet innebar en konsultation/diskussion med de anställda som kom återgick till arbetet efter sjukfrånvaro. Målsättningen med denna diskussion var att bättre förstå de arbetsrelaterade orsakerna till sjukfrånvaro, vilka anpassningar som skulle behövas samt hur arbetsförhållandena skulle kunna förbättras.  Företaget införde dessutom ergonomiska och psykologiska ingripanden, fortbildning, coaching samt förebyggande hälsokontroller, förebyggande ledighet, korta pauser och sport. 

Programmet ledde till förbättrat förebyggande och tidig diagnos av sjukdomar, i synnerhet muskel- och skelettbesvär. Det medförde också en minskning av frånvaro och antalet olyckor. 

Läs mer