”Ett Good Age” program

Tillbaka
”Ett Good Age” program
”Ett Good Age” program

I handledningen presenteras de olika metoder som finns för att skapa ett sådant program samt de faktorer som krävs för att det skall lyckas. I handledningen presenteras också de rehabiliteringsprogram som företaget kan erbjuda för att stödja olika instanser inom företagshälsovården.  

2011 utvecklade samma företag“Good Work Ability Model” (Hyvä työkyky – Työkyvyn tukemisen malli) och publicerade  en guide för att hjälpa företagen att införa den. Modellen visar hur man identifierar  problem som är relaterade till arbetsförmåga på ett tidigt stadium, finner lösningar till dessa problem, inför tydliga procedurer för att registrera och kontrollera frånvaro, visar hur man vidtar aktiva åtgärder för att minska onödig frånvaro och underlättar återgången till arbetet för de arbetstagare som varit sjukskrivna en lång tid. Företagshälsovården spelar en viktig roll inom samtliga av dessa områden. 

Läs mer