Yksilöllisesti räätälöidyt suunnitelmat

Takaisin
Yksilöllisesti räätälöidyt suunnitelmat
Yksilöllisesti räätälöidyt suunnitelmat

Ohjelma suunnattiin erityisesti yli 50-vuotiaille työntekijöille, jotka olivat usein tai olivat olleet pitkään poissa töissä. Vapaaehtoiset osallistujat kävivät esimiehensä kanssa (tähän tarkoitukseen laadittujen mallien pohjalta) perusteellisen keskustelun, jonka tarkoituksena oli tunnistaa heidän rooliensa hyvät ja huonot puolet. He laativat yhdessä henkilöstöosaston kanssa uudet roolikuvaukset, jotka vastasivat paremmin heidän kykyjään, ja saivat työhön liittyvää valmennusta. Esimerkiksi työntekijät, jotka pitivät työnsä sosiaalisuudesta, halusivat asiakaspalveluun keskittyviä rooleja. Toisille taas suunnittelu- ja turvallisuustehtävät olivat mieluisampia. 

Kuudesta osallistuneesta työntekijästä viisi palasi työhön henkilöstöhallinnon kanssa räätälöityyn uuteen rooliin. Lisäksi työntekijöiden poissaolot vähenivät 48 %. Kun työntekijät pystyivät keskittymään mielekkäisiin työtehtäviin, yleinen työmotivaatio parani merkittävästi, samoin asiakkaiden kokemukset palveluista.

Lue lisää