Työolosuhteiden mukauttaminen

Takaisin
Työolosuhteiden mukauttaminen
Työolosuhteiden mukauttaminen

Ongelmakohtia selvitettiin arvioimalla yksittäisiä työpisteitä ja työjärjestelyjä. Yritys palkkasi myös ulkopuolisen konsultin tarkkailemaan työpaikkaa ja ehdottamaan parempia työtapoja. Työnantaja investoi uusiin ja hiljaisempiin koneisiin sekä parempiin valaisimiin. Työjärjestelyjä kohennettiin fyysisen rasituksen vähentämiseksi. 

Sairauspoissaolot vähenivät, tuotteiden laatu parani tehokkaamman valaistuksen ansiosta ja työntekijöiden valitukset sekä asiakkaiden reklamaatiot vähenivät 70 %.

Lue lisää