Tiesitkö...?

Nuoremmat työntekijät ovat alttiimpia tapaturmille, mutta vanhemmille työntekijöille saattaa sattua vakavampia loukkaantumisia ja kuolemaan johtavia tapaturmia.
Vuonna 2014 EU-maissa 55–64-vuotiaiden työllisyysprosentti oli korkein Ruotsissa (74,0 %), Saksassa (65,5 %) ja Virossa (64,0 %).
Euroopan työikäisen väestön odotetaan kutistuvan seuraavien 50 vuoden kuluessa lähes 42 miljoonalla henkilöllä (mikä vastaa lähes Espanjan koko väestöä).
Euroopassa yli 55-vuotiaille työntekijöille eniten ongelmia aiheuttavat koulutukseen pääsyn esteet, nuorempien kollegoiden tekemät negatiiviset yleistykset ja asteittaisen eläkkeelle siirtymisen hankaluus.
Lähes viidesosa yli 50-vuotiaista työntekijöistä uskoo, etteivät he pysty tekemään samaa työtä enää 60-vuotiaina.
Yli 60 % yli 50-vuotiaista tuntee olevansa yhtä hyvässä kunnossa kuin ennenkin.
close
Lähde
  • Milieu: WP1 State-of-the-Art-Review for Safer and Healthier Work at Any Age, 2015;
  • Eurobarometer: Active Ageing Report, 2012;
  • ESF Age: EAF Age Network Working Group I Report: Good Practice Examples on Sustainable Employability and Workability drawn from across Europe, 2012;
  • European Commision: Population ageing in Europe - -Facts, implications and policies, 2014;
  • J.O. Crawford et al.: The Health Safety and Health promotion Needs of Older Workers, 2010.