Sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyden vähentäminen

Takaisin
Sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyden vähentäminen
Sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyden vähentäminen

Sairauspoissaolot aiheuttavat merkittäviä kustannuksia, joten johto halusi parantaa työntekijöiden terveyttä. Yrityksessä oivallettiin, että muutos edellytti sekä yrityksen tukea että työntekijöiden omaa panosta. Yrityksen ylin johto ja työntekijät laativat yhteistyössä työolosuhteiden ja elämäntapojen muuttamiseen tähtäävän suunnitelman. Yli 55-vuotiaille työntekijöille tarjottiin joustavia työjärjestelyjä, lisää vapaa-aikaa vuorotyöstä toipumiseen sekä siirtoa toisiin työtehtäviin tai uudelleenkoulutusta. Työpaikalla järjestettiin myös terveyden seurantaa ja siihen liittyviä seminaareja. 

Lisäksi johto sai vanhempien työntekijöiden ongelmiin liittyvää valmennusta. Ohjelma vähensi sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyysdiagnoosien määrää sekä nosti työntekijöiden eläkkeellesiirtymisikää kolmella vuodella. Lisäksi työtyytyväisyys parani 90 %:iin.

Lue lisää