2: Terveellinen työpaikka kaikenikäisille

2
Terveellinen työpaikka kaikenikäisille

Miten voin auttaa luomaan turvallisen ja terveellisen työpaikan?

Työnantajan on lain mukaan kuultava työntekijöitä tai heidän edustajaansa ja annettava heidän osallistua työsuojelua koskeviin keskusteluihin. Työntekijöillä tai heidän edustajillaan on esimerkiksi oltava oikeus tehdä työsuojeluun liittyviä ehdotuksia. Työsuojeluvaltuutetuilla on oikeus pyytää työnantajaa ryhtymään asianmukaisiin toimiin sekä tehdä ehdotuksia työntekijöihin kohdistuvien vaarojen minimoimiseksi ja vaaran aiheuttajien poistamiseksi. 

Jokaisen työntekijän olisi hyvä osallistua riskien arviointiin ja kehittämistoimenpiteitä sekä tarpeellisia muutoksia koskeviin päätöksiin. 

Työpaikan riskien tunnistaminen 

Riskien arviointiprosessissa sinulla ja työtovereillasi on tilaisuus kertoa näkemyksiänne esimerkiksi

  • työympäristöstä 
  • työjärjestelyistä 
  • muista työterveyteen ja -turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä
  • riskien poistamisesta tai minimoimisesta.

Riskien arviointiprosessiin osallistumisen lisäksi on tärkeää, että kerrot säännöllisesti linjaesimiehellesi tai luottamusmiehelle näkemyksiäsi ja ajatuksiasi siitä, miten työoloja voitaisiin parantaa. 

Esimerkkejä hyvistä käytännöistä

Lisätietoja elämäntapojen vaikutuksista terveyteen on seuraavassa teemassa.