4: Paluu työhön

4
Paluu työhön

Miten työ voi auttaa toipumisessa?

Työ voi tukea toipumista 

Jos olet toipumassa sairaudesta tai vammasta, sinulle voi olla hyötyä siitä, että palaat töihin niin pian kuin se on fyysisesti mahdollista ja turvallista. Työ voi olla terapeuttista ja tukea toipumista. Lisäksi mitä kauemmin olet poissa töistä, sitä haastavampaa sinne palaaminen on fyysisesti ja henkisesti, ja sitä todennäköisemmin työkyvyttömyytesi pitkittyy.

Työhönpaluuprosessi

Työhönpaluuohjelma toteuttaa käytännössä käsityksen siitä, että mielekäs ja turvallinen työ on osa toipumista. Siihen osallistuu useita toimijoita. Avainrooli on kuitenkin itselläsi.

Työhönpaluuohjelman päätarkoituksena on tukea entiseen työhön palaamista. Aina ei ole kuitenkaan mahdollista palata toipilasaikana entisiin tehtäviin ja vastuisiin. Työnantajan onkin ehkä tehtävä työpaikalla tai -olosuhteissa kohtuullisia muutoksia, jotta voit palata töihin. Kyseeseen voi tulla esimerkiksi

  • työpisteen muokkaaminen
  • tekniset apuvälineet
  • asteittainen työhönpaluu (esim. joustava työaika tai osa-aikatyö)
  • poissaolojen salliminen hoitoja tai neuvontaa varten 
  • tehtävien uudelleenjakaminen (esim. sellaisten tehtävien antaminen muille, joihin et enää itse helposti pysty)
  • työtehtävien määritteleminen uudelleen.

Mikä on minun roolini työhönpaluuprosessissa? (seuraava osa)