1: Ikääntyminen ja työ

1
Ikääntyminen ja työ

Mitä ikääntymisestä täytyy tietää?

Ikääntymisen eri puolet

Ikääntyminen on monimutkainen ja jatkuva prosessi, joka alkaa syntymästä ja päättyy kuolemaan. Se on monitahoinen biologisten, psykologisten ja sosiaalisten muutosten prosessi. Ihmisen ikä määritellään tavallisesti vuosina ja kuukausina ( kronologinen ikä), mutta ikä ei ole aivan niin yksiselitteinen asia:

Kronologiselta iältään 57-vuotias saattaa tuntea itsensä 50-vuotiaaksi ( psykologinen ikä), olla yleiskunnoltaan kuin 45-vuotias ( toiminnallinen ikä) ja käyttäytyä kuin 40-vuotias ( sosiaalinen ikä).

Ikääntymisen aiheuttamat muutokset

Ihminen muuttuu vanhetessaan. Esimerkiksi viisaus, strateginen ajattelu ja harkintakyky joko kasvavat tai tulevat näkyviin vasta iän myötä. Myös työkokemus ja asiantuntemus kertyvät iän mukana. Toisaalta toimintakyky (lähinnä fyysinen ja aistinvarainen) heikkenee osittain luonnollisen ikääntymisprosessin seurauksena.

Kaikkien toimintakyky ei muutu ikääntymisen myötä samalla tavalla, sillä siihen vaikuttavat erilaiset tekijät:

  • ympäristötekijöille altistuminen esimerkiksi työpaikalla
  • geneettinen sairastumisalttius
  • elämäntavat (ravitsemus, fyysinen aktiivisuus, tupakointi ja alkoholin käyttö)
  • koulutustaso ja sosioekonominen asema
  • sukupuoli.

Vaikka yksilöt siis olisivatkin samassa kronologisessa iässä, heidän toimintakyvyssään voi olla merkittäviä eroja.

Ikään liittyvät muutokset ja niiden merkitys työssä

Ikääntyminen tuo muutoksia toimintakykyyn (esimerkiksi lihaskunto ja näkökyky heikkenevät ja iho muuttuu ohuemmaksi), ja tämä voi vaikuttaa myös työntekoon.

Seuraavassa teemassa on lisätietoja ikääntymisen aiheuttamista muutoksista ja niiden vaikutuksista työhön. Siinä on myös yleiskuvaus toimenpiteistä, joilla voidaan poistaa tai minimoida ikääntyneisiin työntekijöihin liittyviä riskejä, sekä esimerkkejä käytännöistä, joilla yritykset voivat hallita ikääntymiseen liittyviä muutoksia työpaikalla.