4: Paluu työhön

4
Paluu työhön

Mikä on minun roolini työhönpaluuprosessissa?

Tunne oikeutesi 

Työnantajallasi on lakisääteinen velvollisuus kohdella kaikkia työntekijöitä samanarvoisesti ja tarjota kohtuullisia erityisjärjestelyjä työntekijöille, joiden työkyky on rajoittunut. Tämä tarkoittaa sitä, että työnantajien on ryhdyttävä asianmukaisiin toimiin, jotta vammainen henkilö pystyy ottamaan vastaan työtä ja osallistumaan siihen. 

On tärkeää, että tunnet oikeutesi ja yrityksesi työhönpaluukäytännöt sairauden tai loukkaantumisen varalta. Esimerkiksi 90 sairauspäivän jälkeen (jatkuvan tai kahden vuoden aikana tapahtuneen) sairastunut tai loukkaantunut työntekijä tulee tavata työterveyslääkäri, joka arvioi työkyvyn ja märittelee yhdessä työnantajan kanssa, mitä muutoksia on tehtävä työntekijää palaamiseksi työhön. Mikäli paluu tapahtuu pitkän sairausloman jälkeen, työterveyshuolto on avaintekijä varmistettaessa, että työntekijä sopeutuu riittävässä määrin ja mahdolliset työkyvyn rajoitukset otetaan huomioon. 

Yhteistyön merkitys

Onnistunut työhönpaluu edellyttää tavallisesti sinun, työnantajasi, työterveyshuollon sekä työsuojeluvaltuutetun yhteistyötä. Työnantajan on laadittava yhteistyössä sinun ja lääkärisi tai muun terveydenhoitoalan ammattilaisen kanssa työkykyysi perustuva työhönpaluusuunnitelma. 

Jos olet pitemmällä sairauslomalla, yritä pitää yhteyttä työnantajaasi alusta lähtien. Voit esimerkiksi

  • soittaa tai lähettää sähköpostia säännöllisesti 
  • pyytää, että sinut pidetään ajan tasalla työpaikan tapahtumista
  • sopia siitä, mitä sairaudestasi tai vammastasi kerrotaan työtovereille ja mitkä asiat on pidettävä salassa. 

Aktiivinen osallistumisesi työhönpaluuprosessiin ja halu palata töihin niin pian kuin mahdollista ovat tärkeitä tekijöitä työhönpaluusi onnistumisessa.

Esimerkkejä hyvistä käytännöistä: Työntekijälle voi järjestää korvaavaa työtä siksi ajaksi, kun hän ei kykene normaaliin työtehtävään. Myös osa-aikatyö ja osa-aikapäiväraha voivat tulla kyseeseen. Hyvänä esimerkkinä on jäteautonkuljettajan toimiminen vaarailmoitusten tallentajana vajaan työkyvvn aikana (lue lisää).