Mentorointiohjelma

Takaisin
Mentorointiohjelma
Mentorointiohjelma

Yritys perusti työryhmän kehittämään tasa-arvoista työkulttuuria, joka perustuisi vahvasti mentorointiohjelmaan. Mentorointiohjelma edisti työntekijöiden tasa-arvoa ja varmisti tietojen siirtymisen nuoremmilta työntekijöiltä vanhemmille, joten nuoret oppivat arvostamaan vanhempien työtoverien kokemusta. Mukaan otettiin kaiken ikäisiä ja tasoisia työntekijöitä, joita kannustettiin jakamaan tietoja – myös pitkän kokemuksen myötä kertynyttä ns. hiljaista tietoa. Jokainen mentorointiin osallistunut kävi tilannetta säännöllisesti läpi johdon kanssa, jotta ohjelmaa koskevien odotusten täyttyminen voitaisiin varmistaa. Avoin viestintä oli erityisen tärkeää työmoraalin sekä eri rooleissa ja tehtävissä toimivien työntekijöiden keskinäisen arvostuksen parantamisessa. 

Ohjelma nosti vanhempien työntekijöiden itsetuntoa nuorempien parissa, ja he ymmärsivät, miksi joissakin tehtävissä fyysiset kyvyt olivat tärkeitä. Ratkaisevan tärkeää oli se, että yli 55-vuotiaille tarjotut joustavat työajat eivät huonontaneet työilmapiiriä. Nuoret kokivat oppivansa vanhemmilta työtovereilta hyödyllisiä taitoja, jotka tehostivat heidän työskentelyään ja auttoivat työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisessa. Henkilöstön osaamistason paraneminen lisäsi yrityksessä sisäistä liikkuvuutta (työroolien ja -vastuiden vaihtamista), edisti työntekijöiden pysymistä töissä ja varmisti tuotannon jatkumisen.

Lue lisää