Kaiken ikäisten työntekijöiden terveyden edistäminen

Takaisin
Kaiken ikäisten työntekijöiden terveyden edistäminen
Kaiken ikäisten työntekijöiden terveyden edistäminen

Ohjelman pääteemoja olivat ravitsemus, fyysinen aktiivisuus ja stressi. Ohjelmasta oli myös tehtävä mahdollisimman joustava, jotta mukaan saataisiin mahdollisimman paljon työntekijöitä. Vanhempia työntekijöitä houkuttelivat keskustelut ja terveystarkastukset, kun taas nuoremmat osallistuivat mieluummin erilaisten työkalujen ja sovellusten kautta, joilla he pystyivät seuraamaan ruokailu- tai liikuntatottumustensa terveellisyyttä. 

Ohjelma paransi merkittävästi terveellisiä elämäntapoja koskevaa tietämystä ja työntekijöiden fyysistä kuntoa. Sen kerrottiin myös vähentäneen stressiä. Yhtiössä asetettiin selkeät ja mitattavissa olevat tavoitteet niin yksilö- kuin toimipaikkatasolla. Ohjelma sisälsi myös tervettä kilpailua!

Lue lisää