Ikäjohtamisen ohjelma

Takaisin
Ikäjohtamisen ohjelma
Ikäjohtamisen ohjelma

Siihen sisältyi yksilöllinen työuran suunnittelu ja suoriutumisen arviointi yli 55-vuotiaille heidän tarpeidensa tunnistamiseksi. Ohjelmassa toteutettiin myös tietojen siirtäminen vanhemmilta työntekijöiltä nuorille yleisen osaamistason parantamiseksi. Yrityksen johto sai ikäjohtamiseen liittyvää valmennusta, ja ulkopuolista työsuojeluasiantuntijaa käytettiin apuna vanhempien työntekijöiden tukemisessa ja heidän työhönsä liittyvistä terveysongelmista keskusteltaessa.

Ohjelma osoittautui toimivaksi, koska siinä tarkasteltiin vanhempien työntekijöiden ongelmia eri näkökulmista – heidän koulutustarpeidensa, heihin kohdistuvien riskien ja heidän tarvitsemansa tuen kannalta. Ennen kaikkea ohjelma nosti esiin vanhempien työntekijöiden arvon korostamalla heidän kokemustaan. Ohjelman tuloksena yrityksen sairauspoissaolot vähenivät 50 % ja vanhemmat työntekijät pystyivät jatkamaan työntekoa pitempään, joten eläkkeellesiirtymisikää saatiin vähitellen nostettua.

Lue lisää