Ikääntymisen huomioon ottava riskien arviointi

Takaisin
Ikääntymisen huomioon ottava riskien arviointi
Ikääntymisen huomioon ottava riskien arviointi

Yritys palkkasi paikallisen yliopiston tekemään yksityiskohtaisen riskien arvioinnin. Tutkijat työskentelivät yrityksessä kuusi kuukautta. He seurasivat työntekijöitä ja analysoivat työtehtäviä sekä -menetelmiä. Työntekijät otettiin mukaan ongelmien ratkaisemiseen. 

Menetelmä osoittautui erittäin hyödylliseksi, sillä jokainen tunsi vastuuta tilanteen kohentamisesta ja yliopisto tarjosi asiantuntemusta toimivien ratkaisujen kehittämisessä. Työntekijät saivat uusia työvälineitä, jotka vähensivät fyysistä kuormitusta, ja heille annettiin myös toimistotyöhön liittyvää koulutusta työkuormitusta keventävänä vaihtoehtona.

Lue lisää