2: Terveellinen työpaikka kaikenikäisille

2
Terveellinen työpaikka kaikenikäisille

Ikääntyminen ja työsuojelu

Oikeus turvalliseen ja terveelliseen työympäristöön

Jokaisella on oikeus työskennellä terveellisessä ja turvallisessa työpaikassa ilman ikään, sukupuoleen tai vammaisuuteen perustuvaa syrjintää (lue lisää). Työnantajalla on lakisääteinen velvollisuus arvioida työterveys- ja -turvallisuusriskejä ja muokata työoloja työkyvyn muutoksia vastaavasti. 

Tämä tarkoittaa sitä, että tietyt ikääntymiseen liittyvät toimintakyvyn muutokset on otettava huomioon riskien arvioinnissa, ja niihin on puututtava työpaikalla korjaavin toimenpitein. 

Ikääntyminen ja riskien arviointi 

Huomioon on otettava esimerkiksi seuraavat iän aiheuttamiin toimintakyvyn muutoksiin liittyvät riskit:

  • ergonomiset riskit, kuten toistuvat liikkeet, tavaroiden ja koneiden ym. fyysinen käsittely, epämukavat ja staattiset asennot
  • vuorotyö
  • kuuma, kylmä tai meluisa työympäristö, tärinä
  • työskentely korkeilla paikoilla. 

Lue lisätietoja riskien arvioinnista täältä.

Riskien arvioinnissa 

Riskien arvioinnin perusteella työpaikalla voidaan joutua tekemään muutoksia, jotta työn vaatimukset voidaan sovittaa paremmin yhteen työkyvyn ja terveydentilan muutosten kanssa.

Työpaikalla voidaan tehdä tarvittavat muutokset esimerkiksi

  • räätälöimällä nykyisiä laitteita tai hankkimalla uusia laitteita, jotta tavaroiden ja koneiden ym. fyysistä käsittelyä, toistuvia tai voimaa vaativia liikkeitä sekä huonoja työasentoja voidaan välttää tai minimoida
  • järjestämällä säädettävät työasemat, jotka sopivat kaikenikäisille työntekijöille
  • vaihtamalla tehtäviä säännöllisin välein (työvuorottelu)
  • automatisoimalla rutiinitehtävät tai samanlaisina toistuvat tehtävät
  • muuttamalla vuorojärjestelyjä
  • säätämällä valaistusta.

Täällä (työsuojeluammattilaisen moduulissa) on lisätietoja siitä, miten ikään liittyvät muutokset voivat vaikuttaa työntekijän toimintakykyyn ja miten niitä voidaan hallita työssä.

Miten voin auttaa luomaan turvallisen ja terveellisen työpaikan? (Seuraava osa)