Hyvät käytännöt

Lue lisää
Jaa
Suuri monikansallinen yhtiö käynnisti terveyttä edistävän ohjelman, jonka tarkoituksena oli luoda terveellisempi työympäristö kaiken ikäisille. Yhtiössä havaittiin, että työntekijöitä motivoivat eri asiat, joten ohjelman oli tarjottava jokaiselle jotakin.
Sementtiyrityksen palveluksessa on yli 200 työntekijää, joista lähes kolmannes on yli 50-vuotiaita. Koska työtapaturmien riski on vanhempien työntekijöiden kohdalla suurempi, yritys halusi panostaa yleiseen työterveyteen ja -turvallisuuteen.
Jälleenmyyntiketjun palveluksessa on yli 600 työntekijää, joista 20 % on yli 57-vuotiaita. Tuotantolinjoilla tarvitaan erityisosaamista, joten uusien työntekijöiden rekrytointi ja kouluttaminen on kallista. Yritys otti käyttöön mentorointiohjelman, jotta tuotannon jatkuvuus voitaisiin varmistaa, työntekijöiden vaihtuvuutta vähentää ja arvokkaiden taitojen ja kokemuksen poistuminen työntekijöiden mukana välttää.
3 000 henkilöä työllistävän tekstiilitehtaan työntekijät valittivat työstä ja työolosuhteista. Liikkeet olivat toistuvia ja rasittivat silmiä, ja työntekijät altistuivat jatkuvasti melulle ja tärinälle. Niinpä työn laatu oli heikentynyt ja asiakkailta tuli reklamaatioita. Yritys yritti ratkaista ongelman parantamalla työympäristöä.
Pienen kattoyrityksen henkilöstöllä oli paljon fyysisiä terveysongelmia, jotka johtuivat raskaista ulkotöistä. Työntekijät alkoivat olla jo ikääntyneitä, joten kolmasosa heistä oli säännöllisesti sairauslomalla loukkaantumisten sekä kroonisten tuki- ja liikuntaelinsairauksien takia. Yrityksessä ymmärrettiin, että ongelmaan piti puuttua.
Maalausyrityksen henkilöstöstä suurin osa on yli 55-vuotiaita. Sairauspoissaoloja oli paljon ja työntekijöitä jäi varhaiseläkkeelle, joten yrityksellä oli pulaa työntekijöistä. Yrityksessä tajuttiin, että vanhempien työntekijöiden tueksi tarvitaan ikäjohtamisohjelma.
  • Ei enempää tuloksia