Hyvät käytännöt

Lue lisää
Jaa
Pienessä perhetukipalveluita tarjoavassa organisaatiossa on työntekijöinä pelkästään naisia, joille henkisesti erittäin kuormittava työ aiheutti merkittävää stressiä ja työuupumusta. Yrityksessä oli pystyttävä parantamaan työolosuhteita henkilöstön vaihtuvuuden vähentämiseksi.
Lentoasemapalveluja tarjoavan yrityksen palveluksessa on 500 työntekijää, joista puolet tekee vuorotyötä. Yritys on viime vuosina havainnut, että sairauspoissaolot ja työkyvyttömyysdiagnoosit ovat lisääntyneet. Yrityksessä aloitettiinkin ohjelma, jonka tarkoituksena oli parantaa työntekijöiden terveydentilaa sekä työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista elinkaariajattelun mukaisesti.
Suuri monikansallinen yhtiö käynnisti terveyttä edistävän ohjelman, jonka tarkoituksena oli luoda terveellisempi työympäristö kaiken ikäisille. Yhtiössä havaittiin, että työntekijöitä motivoivat eri asiat, joten ohjelman oli tarjottava jokaiselle jotakin.
Sementtiyrityksen palveluksessa on yli 200 työntekijää, joista lähes kolmannes on yli 50-vuotiaita. Koska työtapaturmien riski on vanhempien työntekijöiden kohdalla suurempi, yritys halusi panostaa yleiseen työterveyteen ja -turvallisuuteen.