Hyvät käytännöt

Lue lisää
Jaa
Pieni nuorten hyvinvointiin keskittynyt organisaatio, joka tarjoaa sosiaalisia tukipalveluja ongelmanuorille, havaitsi, että yli 50-vuotiaat työntekijät olivat usein sairauslomilla, jotka saattoivat jatkua pitkäänkin. Jotta kokeneet työntekijät saataisiin pysymään töissä, organisaatio käynnisti pilottiprojektin, jossa työntekijät saisivat osallistua rooliensa uudelleensuunnitteluun.
Suuri hiilikaivosyhtiö oli huolissaan työntekijöidensä sairauspoissaolojen sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksien lisääntymisestä. Yhtiö käynnisti ohjelman, jonka tavoitteena oli vähentää sairauspoissaoloja sekä ehkäistä tuki- ja liikuntaelinsairauksia. Tavoitteena oli myös parantaa työntekijöiden terveydentilaa tietämystä lisäävillä ja terveyttä edistävillä toimilla.