Hyvä ikä – ohjelma

Takaisin
Hyvä ikä – ohjelma
Hyvä ikä – ohjelma

Ohjelma kertoo eri menetelmistä rakentaa sellainen ohjelma sekä sen tarvittavista osista. Ohjelma kertoo myös yhtiön tukemista työterveyshuollon tarjoamista kuntoutusohjelmista.

Vuonna 2011 sama yhtiö kehitti Hyvä työkyky – Työkyvyn tukemisen mallin ja julkaisi oppaan sen soveltamisesta työpaikoilla. Mali sisältää työkykyyn liittyvien ongelmien varhaisen tunnistamisen, ratkaisuja näihin ongelmiin. Ohjelma tarjoaa selkeät menettelytavat poissaolojen kirjaamiseen ja tarkasteluun, tarpeettomien poissaolojen vähentämiseen ja pitkäaikaissairaiden työhön paluuta tukevia toimenpiteitä. Työterveyshuollolla on tärkeä tehtävä kaikissa näissä vaiheissa. 

Lue lisää