Ammatillinen kuntoutus

Ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on auttaa ihmisiä, joilla on fyysisiä tai henkisiä toimintarajoitteita tai vammoja, selviytymään työpaikan saannin, säilyttämisen tai työhön tai muuhun hyödylliseen toimintaan palaamisen esteistä.