Fyysisen terveyden tukeminen

Takaisin
Fyysisen terveyden tukeminen
Fyysisen terveyden tukeminen

Ohjelma oli suunnattu koko henkilöstölle ja kaikille osastoille niin kaivoksilla kuin hallinnossa. Ohjelman yhteydessä järjestettiin neuvonta- ja keskustelutilaisuus sairauslomalta palaaville työntekijöille. Keskustelulla haluttiin kartoittaa sairauspoissaolojen työperäisiä syitä, työpaikalla tarvittavia muutoksia sekä työolosuhteiden parantamismahdollisuuksia. Yhtiössä otettiin käyttöön myös ergonomiaan ja työpsykologiaan liittyviä toimia, koulutusta, valmennusta ja johtamista sekä ennaltaehkäiseviä terveystarkastuksia, lomapäiviä, taukoja ja liikuntatarjontaa. 

Ohjelman avulla pystyttiin ehkäisemään sairauksia, erityisesti tuki- ja liikuntaelinvaivoja, tehokkaammin ja havaitsemaan ne varhaisessa vaiheessa. Se vähensi myös sairauspoissaoloja ja tapaturmia.

Lue lisää