Vanust arvestavad tervikmeetmed

Tagasi
Vanust arvestavad tervikmeetmed
Vanust arvestavad tervikmeetmed

Ettevõtja hakkas tegelema vananeva tööjõu probleemidega, kuid parendusi tehes pidas silmas kõiki töölisi. Täienduseks üldistele tööohutuse ja töötervishoiu meetmetele, nagu näiteks regulaarne riskihindamine, tervisekomisjoni loomine, ennetav arstlik tervisekontroll kõikidele töötajatele, keskendus ettevõtja eriti eakate töötajatega seotud ohtudele ja kohandustele. Samaaegselt alustati tervisedendusmeetmetega nagu näiteks tervisealased loengud, tasakaalustatud toitude pakkumine töölissööklas ja füsioteraapia neile, kellel on selja- või lihasvaevused.

Ettevõtja saavutas eesmärgi „null õnnetust“: detsembris 2013 teatas ettevõtja, et nelja aasta jooksul pole vigastuste tõttu ajakadu esinenud. Ettevõtja laiendas programmi ulatust kogu tarneahelale.

Lugege edasi