Vanust arvestav riskihindamine

Tagasi
Vanust arvestav riskihindamine
Vanust arvestav riskihindamine

Ettevõte sõlmis kohaliku ülikooliga koostöölepingu üksikasjaliku riskihindamise läbiviimiseks. Teadurid tegutsesid ettevõttes kuus kuud, jälgides töölisi, analüüsides tööülesandeid ja töövõtteid. Töölised kaasati lahenduste otsimisse. 

Selline kaasav lähenemine oli äärmiselt kasulik, kuna kõik tunnetasid vastutust olukorra parandamisel ning ülikool pakkus oskusteavet toimivate lahenduste leidmisel. Töölistele jagati uued töövahendid füüsilise pingutuse vähendamiseks, töökoormuse kergendamiseks koolitati neid ka kontoritööks  kui alternatiivseks töövormiks.

Lugege edasi