Vanusejuhtimise programm

Tagasi
Vanusejuhtimise programm
Vanusejuhtimise programm

Programmiga viidi üle 55aastastele töötajatele sisse individuaalne karjääri planeerimine ja tulemuslikkuse läbivaatamine, et välja selgitada nende vajadused. Teadmussiirde kava raames moodustati noorematest ja vanematest töötajatest paarid, et tõsta oskuste üldist taset. Juhtkonnale korraldati vanusejuhtimisalane koolitus, ettevõtteväline töötervishoiu ja tööohutuse teenusepakkuja oli abiks eakatele töötajatele ja arutas nendega tööga seotud terviseprobleeme. 

Programm toimis hästi, kuna lähenes eakate töötajate probleemidele erinevate nurkade all – nende koolitusvajadused, kokkupuude ohtudega, abivajadus. Mis veelgi tähtsam – rõhutades vanemate töötajate kogemusi, näitas nende väärtust.  Programmi tulemusel vähenes ettevõttes haiguspäevade arv 50% võrra ja eakad töötajad jätkasid töötamist kauem, mistõttu pensioniiga tõusis järk-järgult.

Lugege edasi