2. Tervislikud töökohad sõltumata east

2
Tervislikud töökohad sõltumata east
 

Vananemine, töötervishoid ja tööohutus

Õigus ohutule ja tervislikule töökeskkonnale

Teil on õigus töötada tervislikus ja ohutus töökohas, kus ei esine diskrimineerimist vanuse, soo ega puude alusel (lugege rohkem siit). Teie tööandjal on töötervishoiu ja tööohutuse seadusega  kehtestatud kohustus hinnata ohutus- ja terviseriske ning vajadusel kohandada tööd töötajale, võttes arvesse tema muutuvaid võimeid. 

See tähendab, et riskihindamisel tuleb arvesse võtta mitmeid vananemisega seotud funktsionaalsete võimete muutusi ja kohaldama vastavaid parandusmeetmeid. 

Vananemine ja riskihindamine 

Inimese funktsionaalsetes võimetes toimuvate ealiste muutuste tõttu tuleb erilist tähelepanu pöörata järgmistele ohtudele:

  • ergonoomilised ohud, näiteks korduvad liigutused, käsitsitöö, ebamugavad ja staatilised tööasendid,
  • vahetustega töö,
  • palav, külm või mürarikas töökeskkond, vibratsioon, 
  • töötamine kõrgustes. 

Lisateavet riskihindamise kohta leiate siit.

Riskihindamise tulemuste põhjal võivad vajalikuks osutuda  

Kohandamismeetmed töökohal, et viia töö esitatavad nõudmised paremasse vastavusse töötaja muutuvate võimete ja terviseseisundiga.

Kohandamismeetmeteks võivad olla:

  • olemasolevate seadmete kohandamine või uute seadmete hankimine  käsitsi tehtavate toimingute, korduvate ja jõudu nõudvate liigutuste või ebamugava tööasendi vältimiseks või vähendamiseks,
  • igas vanuses kasutajatele sobivate, reguleerimisvõimalustega töökohtadega varustamine,
  • tööülesannete regulaarne vahetamine (roteerimine),
  • rutiinsete või monotoonsete tööülesannete automatiseerimine,
  • vahetustega töö ümberkorraldamine, 
  • valgustuse reguleerimine.

Siit (tööohutuse ja töötervishoiu spetsialisti moodul) leiate lisateavet selle kohta, kuidas ealised muutused võivad mõjuda töötaja funktsionaalsetele võimetele ja kuidas sellega tööl toime tulla.

Kuidas ma saan kaasa aidata ohutu ja tervisliku töökoha loomisele? (järgmine osa).