Terviseküsimustega tegelemine

Tagasi
Terviseküsimustega tegelemine
Terviseküsimustega tegelemine

Programmi sihtgrupiks olid kõik töötajad kõigist osakondadest, nii kaevurid kui ka administratsiooni töötajad. Programmi üheks komponendiks olid konsultatsioonid/vestlused pärast haigust tööle naasvate töötajatega. Arutelude eesmärk oli paremini mõista, millised olid haigusjuhtumi puhul tööga seotud põhjused, milliseid kohandusi tuleks teha ja kuidas parandada töötingimusi. Ettevõttes viidi läbi ergonoomilised ja psühholoogilised uuringud töökohtadel, korraldati koolitusi, arengunõustamisi, juhendamist ja ennetavaid tervisekontrolle, anti profülaktilist puhkust, pakuti lühikesi puhkepause ja sportimisvõimalusi.

Programmi tulemusel paranes haiguste ennetamine ja varajane diagnoosimine, eriti luu- ja lihaskonna haiguste puhul. Vähenes töölt puudumiste ja õnnetuste arv.

Lugege edasi