Töötingimuste kohandamine

Tagasi
Töötingimuste kohandamine
Töötingimuste kohandamine

Probleemide kaardistamiseks hinnati iga töökohta ja töökorraldust eraldi. Ettevõtte kaasas ka ettevõttevälise konsultandi, kes vaatles töökohti ja tegi ettepanekud paremate tööviiside kohta. Tööandja investeeris uutesse, vaiksetesse seadmetesse ja paremasse valgustusse. Muudeti töökorraldust, et vähendada füüsilist koormust.

Tänu parematele seadmetele ja valgustusele vähenes töölt puudumiste arv, paranes täpsus ja toodete kvaliteet ning töötajate klientide kaebused vähenesid 70% võrra.

Lugege edasi