Tervislikud töökohad igale vanusele
Mitmekeelne e-juhend vananeva tööjõu tööohutus- ja töötervishoiualaseks juhtimiseks
Start tour
Kuidas see e-juhend töötab?
Valige oma profiil:
I am a employer
Olen tööandja
I am a worker
Olen töötaja
I am a HR Manager
Olen personalijuht
I am an OSH Professional
Olen tööohutuse ja töötervishoiu spetsialist
Close tour
Allpool on toodud lühike õpetus, kuidas sellel veebilehel navigeerida.
Kas olete tööandja, töötaja, personalijuht või tööohutuse ja töötervishoiu spetsialist?
Sel lehel saate valida oma profiili.

Käesolevast e-juhendist

close

Tere!

Kogu Euroopas kasvab eakate inimeste osakaal rahvastikus, inimesed peavad tööl käima kauem ja töötajate keskmine vanus tõuseb. Seetõttu on tähtis:

  • luua ohutuid ja tervislikke töökohti igas vanuses töötajatele;
  • tagada inimestele hea tervis tööelu lõpuni.

Käesolev e-juhend sisaldab tööjõu vananemisega seotud praktilist teavet, juhiseid ja näiteid ning kirjeldab sellega kaasnevaid võimalusi. Juhend tutvustab viise, kuidas vanusega seotud väljakutsetega tööl tegelda.

E-juhendi sisu on suunatud neljale erinevale sihtrühmale: tööandjad, töötajad, personalijuhid ning tööohutuse ja töötervishoiu spetsialistid (sh käesoleva e-juhendi tähenduses ka töötajate esindajad, töökeskkonnavolinikud ning tööinspektorid). E-juhendis on võimalik liikuda ühelt profiililt teisele.

Jätke vahele
Next »
Welcome to the e-guide on'Healthy Workplaces for all Ages'!
Allpool on toodud lühike õpetus, kuidas sellel veebilehel navigeerida.
First of all, you have to select your country (and language).
Jätke vahele
Next »
Kas olete tööandja, töötaja, personalijuht või tööohutuse ja töötervishoiu spetsialist?Select your profile to access to your specific content.
Jätke vahele
Next »
The e-guide is based around four themes.By clicking on ‘+’ you can learn more about the topics addressed in each theme, and by clicking on ‘read’ you will enter a theme.
Jätke vahele
Next »
Check out 'Good practices' and 'Other Resources' on the menu and text your knowledge by clicking on 'Quiz' or 'Did you know...' to read some interesting facts.
START
This is the end of the short tutorial; we hope will enjoy reading this e-guide!