4. Tööle naasmine

4
Tööle naasmine
 

Kuidas töötamine aitab mul taastuda?

Töötamine toetab taastumist 

Kui olete taastumas haigusest või vigastusest, võib olla kasulik naasta tööle nii kiirelt kui füüsiline seisund ja ohutus lubavad. Töö võib olla teraapiaks ja toetada teie taastumist. Pealegi, mida kauem olete töölt ära, seda raskem on tööle tagasi tulla nii füüsilisest kui vaimsest seisukohast ja seda suurem on pikaajalise töövõimetuse kujunemise tõenäosus.

Tööle naasmine

„Tööle naasmise programm“ on protsess, mis rakendab praktikas põhimõtet, et eesmärgipärane ja ohutu töötamine on taastumisprotsessi osa. Selles osalevad mitmed osapooled ja teil on selles võtmeroll.

Tööle naasmise programmi peamiseks eesmärgiks on aidata teil tagasi pöörduda oma endisele töökohale. Paraku pole samade tööülesannete ja kohustuste täitmine taastumisperioodi ajal alati võimalik. Seetõttu võib osutuda vajalikuks, et aitamaks teil tööle jääda, peab teie tööandja teie töökohal või töötingimustes tegema mõistlikke kohandusi. Sellisteks kohandusteks võivad olla:

  • töökoha kohandamine,
  • tehnilised abivahendid,
  • järkjärguline tööle naasmine (näiteks töö paindliku või osalise tööajaga),
  • pausid töös raviks või nõustamiseks, 
  • tööülesannete ümberjaotamine (näiteks mõne üle jõu käiva ülesande üleandmine teisele töötajale), 
  • tööülesannete ümberkorraldamine.

Milline on minu roll tööle naasmise protsessis? (järgmine osa)