2. Tervislikud töökohad sõltumata east

2
Tervislikud töökohad sõltumata east

Kuidas ma saan kaasa aidata ohutu ja tervisliku töökoha loomisele?

Tööandjad on töötervishoiu ja tööohutuse seadusega  kohustatud konsulteerima töötajate või nende esindajatega ja lubama neil osaleda kõigis tööohutuse ja töötervishoiuga küsimustega seotud aruteludes ning töötajatel või nende esindajatel on õigus teha ettepanekuid. Töökeskkonnavolinikel on õigus nõuda tööandjalt vajalike meetmete kasutuselevõttu ning esitada ettepanekuid töötajaid ähvardavate ohtude vähendamiseks ja ohuallikate kõrvaldamiseks.

Ideaalis peaksite te olema kaasatud riskihindamisprotsessis ning osalema ümberkorraldusi ja vajalikke kohandamisi käsitlevate otsuste tegemisel.
 
Töökoha riskide tuvastamine
Riskihindamine pakub teile ja teie kolleegidele võimalust jagada oma vahetuid kogemusi järgmistes küsimustes:
•    milline on teie töökeskkond;
•    kuidas on teie töö korraldatud;
•    muud aspektid, mis võivad avaldada mõju tervisele ja ohutusele;
•    kuidas riske likvideerida või minimeerida.

Lisaks riskihindamises osalemisele on oluline regulaarselt jagada oma vahetu ülemuse või töötajate esindajaga oma arvamusi ja ideid selle kohta, kuidas töökohta paremaks muuta.

Näiteid heade tavade kohta.

Järgmisest osast leiate teavet selle kohta, kuidas elustiil mõjutab tervist.