Konkreetselt kohandatud individuaalsed tegevuskavad

Tagasi
Konkreetselt kohandatud individuaalsed tegevuskavad
Konkreetselt kohandatud individuaalsed tegevuskavad

Programmi sihtgrupiks olid üle 50aastased töötajad, kes sageli puudusid töölt või olid olnud pikalt töölt eemal. Nende töötajatega, kes vabatahtlikult ühinesid projektiga, pidasid nende juhid  põhjaliku ja üksikasjaliku arutelu (kasutades spetsiaalseid vorme) nende töörolli heade ja halbade aspektide üle. Koostöös personalijuhiga koostati uued, töötajate võimetele paremini vastavad ametikirjeldused ja viidi läbi töökohasisene täiendkoolitus. Töötajad, kellele meeldis sotsiaalne aspekt töös, keskendusid näiteks tööle klientidega; teised eelistasid tegelda planeerimise või turvaküsimustega.

Programmis osalenud kuuest töötajast asusid viis tööle uues rollis, mis oli nende jaoks konkreetselt kohandatud koostöös personalijuhiga. Töölt puudumiste arv vähenes 48% võrra. Kuna töötajad keskendusid nüüd neile meelepärastele tööaspektidele, suurenes märgatavalt tööalane motivatsioon ja klientide rahulolu teenustega. 

Lugege edasi