Kas teadsite, et…?

On tõenäoline, et kognitiivsed oskused nagu intellekt, teadmised, keeleoskus ja keeruliste probleemide lahendamise oskus, suurenevad kuni 60. eluaastani.
Bioloogiline vananemine on ainult üldiselt seostatav isiku vanusega aastates. Nii mõnegi 80aastase füüsilised ja vaimsed võimed on sarnased paljude 20aastaste võimetega.
Kuigi teatud muutused eakate inimeste tervises on seotud nende geneetlise pärandiga, on enamik neist põhjustatud füüsilise ja sotsiaalse keskkonna poolt ning nimetatud keskkondade mõjust inimeste võimalustele ja tervisekäitumisele (toitumine, kehaline aktiivsus, suitsetamine, alkoholi tarbimine).
Aastaks 2060 saab kõige kiiremini kasvavaks elanikkonna osaks ELis üle 80aastaste vanusegrupp.
Täna on keskmine eluiga kõige kõrgem Hispaanias (83,2 aastat), Itaalias (82,9 aastat) ja Küprosel (82,5 aastat). Maltal naudivad inimesed head tervist oma elu suurema osa kestel (naised 72,7 aastat ja mehed 71,6 aastat).
Aastal 2000 oli 60aastaste ja vanemate inimeste arv maailmas 605 miljonit. Aastaks 2050 kasvab nende arvukus 2 miljardini. See arv on ligikaudu võrdne kogu Hiina, USA, Venemaa ja Jaapani rahvastikuga kokku.
close
Allikad
  • Milieu: WP1 State-of-the-Art-Review for Safer and Healthier Work at Any Age, 2015;
  • Eurobarometer: Active Ageing Report, 2012;
  • ESF Age: EAF Age Network Working Group I Report: Good Practice Examples on Sustainable Employability and Workability drawn from across Europe, 2012;
  • European Commision: Population ageing in Europe - -Facts, implications and policies, 2014;
  • J.O. Crawford et al.: The Health Safety and Health promotion Needs of Older Workers, 2010.