Kas teadsite, et…?

Kuigi nooremate töötajate seas võib esineda rohkem õnnetusi, võivad eakate töötajate vigastused olla raskemad või lõppeda surmaga.
2014. aastal oli ELis 55-64 aastaste inimeste seas kõige kõrgem tööhõivemäär Rootsis (74%), millele järgnesid Saksamaa (65,5%) ja Eesti (64,0%).
Järgmise 50 aasta jooksul väheneb Euroopas tööealise rahvastiku arv ligi 42 miljoni võrra (mis on ligikaudu võrdne Hispaania kogurahvaarvuga).
Euroopas on üle 55aastaste töötajate puhul kõige raskemini ületatavateks probleemideks nende kõrvalejätmine koolitustelt, negatiivsed stereotüübid nooremate kolleegide seas ja järk-järgult pensionile jäämise võimaluste puudumine.
Igast viiest üle 50aastasest töötajast üks ei uskunud, et suudab teha sama tööd ka 60aastasena.
Rohkem kui 60% üle 50aastastest inimestest tunnevad, et on sama heas vormis kui varem.
close
Allikad
  • Milieu: WP1 State-of-the-Art-Review for Safer and Healthier Work at Any Age, 2015;
  • Eurobarometer: Active Ageing Report, 2012;
  • ESF Age: EAF Age Network Working Group I Report: Good Practice Examples on Sustainable Employability and Workability drawn from across Europe, 2012;
  • European Commision: Population ageing in Europe - -Facts, implications and policies, 2014;
  • J.O. Crawford et al.: The Health Safety and Health promotion Needs of Older Workers, 2010.