Juhendamiskava

Tagasi
Juhendamiskava
Juhendamiskava

Moodustati rakkerühm, mille ülesandeks oli võrdõiguslikkuse kultuuri väljaarendamine, mille alustalaks oleks mentorlusprogramm. Propageerides töötajate võrdõiguslikkust, tagati juhendamiskava abil teadmiste siire noorematele töötajatele ja vanemate kolleegide kogemuste väärtustamine. Selleks kaasati erinevas eas ja erineva taseme töötajaid ning innustati neid jagama kõiki oma teadmisi, sh pika töökogemuse põhjal omandatud nn “kirjapanemata teadmisi”. Kõik mentorluses osalevad töötajad kontrollisid koos juhtkonnaga regulaarselt, kuidas programm ootusi täidab. Avatud suhtlemine oli eriti oluline tegur töömoraali tõstmisel ja  üksteise oskuste ning rollide tunnustamisel.

Tänu kavale paranes vanemate töötajate enesehinnang suhetes nooremate kolleegidega ja arusaamine, miks mõnikord jagati tööülesandeid füüsiliste võimete alusel. Kõige tähtsam aga oli see, et paindliku tööaja sisseviimine üle 55aastastele ei mõjutanud tööõhkkonda negatiivselt. Nooremad töötajad õppisid vanematelt kolleegidelt kasulikke oskusi, mis aitasid tõsta nende tööefektiivsust ning tasakaalustada tööd ja eraelu. Oskuste täiustamise tagajärjel suurenes ettevõttesisene liikuvus (muudatused töörollides ja kohustustes), vähenes töötajate töölt lahkumine ja oli tagatud tootmistegevuse järjepidevus. 

Lugege edasi