Vanusejuhtimine

Vanusejuhtimise all mõeldakse erinevaid meetmeid inimressursside juhtimiseks organisatsioonis, peatähelepanuga vananemisel, ning laiemas mõistes tööjõu vananemise üldist juhtimist riikliku poliitika või kollektiivläbirääkimiste abil. (Source)

Vanusejuhtimise olulisteks põhimõteteks on:  

  • rõhuasetus pigem ennetamisele kui probleemide tagantjärele lahendamisele,
  • keskendumine tervele tööelule ja kõigile vanuserühmadele, mitte ainult eakatele töötajatele, 
  • kõiki mõõtmeid hõlmav holistiline lähenemine, mis aitab kaasa efektiivsele vanusejuhtimisele. 

(Allikas)

Vanuseline profileerimine

Vanuselist profileerimist (ehk vanuselise struktuuri analüüsi) kasutatakse organisatsiooni vanuselise struktuuri analüüsimiseks olevikus ja tulevikus. Tulemusi tuleb tõlgendada seoses tööga ja selle nõudmistega, samuti personalipoliitika ja planeerimisega organisatsioonis. (Allikas)

Vaimne tervis

Vaimne tervis on heaoluseisund, mille puhul  inimene suudab rakendada oma võimeid, taluda tavalisi elupingeid, töötada produktiivselt ja anda omapoolset panust ühiskonnale. (Source)