Sotsiaalne iga

Sotsiaalne iga kajastab kultuurilisi ja ühiskondlikke ootusi, kuidas inimene peaks teatud vanuses käituma. See on tavastandarditest lähtuv hinnang inimese võimele toimida sotsiaalsetes olukordades.