Rehabilitatsioon

Rehabilitatsioon on protsess, mille eesmärgiks on võimaldada inimestel saavutada ja säilitada oma optimaalne füüsiline, sensoorne, intellektuaalne, psühholoogiline ja sotsiaalfunktsionaalne tase.

Riskihindamine

Riskihindamine on tööohutuse ja töötervishoiu juhtimise element, mis võimaldab kaardistada potentsiaalseid riske ja ohte, millega töötajad võivad kokku puutuda, ning teha otsuseid rakendamist vajavate kaitse- ja ennetusmeetmete kohta. See on dünaamiline protsess, mis lubab organisatsioonil välja töötada proaktiivse poliitika töökeskkonna ohutegurite juhtimiseks. (Allikas)