Puue

Puudega töötajal on füüsiline või vaimne vaegus, mis võib segada tema töösooritust. Puuetega töötajate hulka kuuluvad ka kroonilise, pikaajalise või  progresseeruva haigusega inimesed. (Allikas)

Paindlik pensionile siirdumine

Paindlik pensionile siirdumine tähendab töötajale pensioniotsustel suuremate valikuvõimaluste pakkumist. See võib hõlmata stiimuleid pensionile siirdumise edasilükkamiseks või võimalust saada osalist pensioni töö jätkamisel lühendatud tööajaga. (Allikas)

Paindlik tööaeg

Paindlik tööaeg võimaldab arvestada nii üksikisiku kui organisatsiooni vajadusi, muutes töötaja tööaega (millal), kohta (kus) ja viisi (kuidas). (Allikas)

Psühholoogiline iga

Psühholoogiline iga näitab, kui vanana inimene end tunneb, tegutseb ja käitub. See on subjektiivne ja põhineb inimese enesehinnangul.

Psühhosotsiaalsed ohutegurid

Psühhosotsiaalsed ohutegurid võib määratleda nende töökorralduse aspektide ning organisatsiooni ja juhtimise ning nende sotsiaalse ja keskkondliku kontekstina, millel on potentsiaali põhjustada psühholoogilist või füüsilist kahju. Psühhosotsiaalsete ohutegurite hulka kuuluvad sellised probleemid nagu tööalane stress ja vägivald. (Allikas)